Marija Baković

magistra logopedije

2012.g. Prvostupnica fonetike i poljskog jezika i književnosti- Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
2014.g. završava studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Radno iskustvo
2/2015 do 11/2015 -logoped pripravnik u Centru za rehabilitaciju „Mala Terezija“ u Vinkovcima.
11/2015. do danas - Neuromediator j.d.o.o
Dodatno stručno usavršavanje
2014.g. sudjelovanje na radionicama u sklopu IPA projekta „Preduvjet akademskog uspjeha: rano prepoznavanje jezičnih teškoća“, Osijek
2015.program „Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju“, Vinkovci
2015.g. znanstveno stručni simpozij Afazija i traumatska oštećenja mozga- izazovi i mogućnosti, Zagreb
2015.g. 5. kongres hrvatskoh logopeda s međunarodnim sudjelovanjem- Multidisciplinarnost u području logopedske znanosti i prakse, HLD i ERF Sveučilište u Zagrebu