Neurofeedback - neinvazivna terapija

Trening za mozak
neurofeedback

Što je neurofeedback?
Neurofeedback (NFB) je neinvazivna metoda, vrsta biofeedback, kojom se postupno utječe na poboljšanje funkcije mozga. Neurofeedback ili EEG biofeedback u stvarnom vremenu prikazuje električnu aktivnost mozga te se kroz povratnu spregu postupno umanjuje i/ili otklanja disregulacija i postiže samoregulacija mozga.
Do neurološke neravnoteže (disregulacije) dolazi kada kao posljedica različitih uzroka mozak koristi „krivi“ moždani val zbog čega se s vremenom javlja prevelika pobuđenost koja rezultira poremećajem funkcioniranja mozga. NFB omogućava poboljšanje u funkcioniranju mozga zbog tzv. „plasticiteta mozga“, a podrazumijeva razgranjivanje i bolje povezivanje neuronske mreže čime se postiže bolje funkcioniranje mozga.


Kako neurofeedback funkcionira?
Na površinu glave postavljaju se tri elektrode prema unaprijed određenom protokolu, ovisno o simptomima stanja/teškoće. Elektrode detektiraju moždane valove koji se u realnom vremenu očitavaju i obrađuju na računalu. Elektrode isključivo služe za detekciju moždanih valova i ne mogu nanijeti ozljedu niti se njima dovodi električna energija u mozak. NFB nije „klinički EEG“ koji se koristi u svrhe medicinske dijagnostike.
Za vrijeme NFB tretmana računalo obrađuje moždane valove i ostale informacije koje su dio ovog procesa kako bi se osobi koja je u NFB tretmanu pružilo povratnu informaciju (feedback) o funkciji njegovog vlastitog mozga. Povratna informacija se predstavlja na više načina, a najčešće putem promjene u zvuku i slici na video zapisu, odnosno simulaciji koja nalikuje igrici. Kontinuiranim treningom počinju se proizvoditi „željeni“ moždani valovi, a potiskuju neželjeni. NFB u većini slučajeva ima pozitivan, trajan učinak ali u određenim stanjima cikluse NFB-a je potrebno ponavljati. U manjem postotku osoba koje su bile uključene u NFB trening nisu zabilježene promjene te je za sada nemoguće predvidjeti do koje mjere će NFB za nekoga biti koristan.


Kako se neurofeedback provodi?
U prvom susretu se uzima opsežna anamneza te se određuju ciljevi koje se NFB tretmanom može postići. Bitno je naglasiti da kod složenih oboljenja i stanja treba imati realna očekivanja.
U početku je potrebno napraviti minimalno 20 treninga NFB-a s dinamikom od 3x tjedno. Kod složenijih teškoća kao što su poremećaj autističnog spektra ili neurološka oštećenja mozga potreban je puno veći broj treninga. Nakon određenog ciklusa NFB treninga može se napraviti pauza, a novi ciklus treninga se određuje prema potrebama klijenta i ovisi o njegovim simptomima. Neurofeedback trening obično traje 30 minuta.
Neurofeedback se koristi kao nadopuna i nije zamjena za ostale terapije.
Bitno je naglasiti da osobe koji uzimaju određenu medikamentoznu terapiju (lijekove) istu ne smiju prekidati za vrijeme tretmana NFB-a te je odluka o promjeni vrste i doze određenog lijeka isključivo u nadležnosti liječnika. Korisnik NFB-a, a u slučajevima malodobne djece roditelji su odgovorni za izvještavanje o učincima NFB-a.


Nuspojave
Nuspojave od neurofeedback treninga su blage i događaju se u malom postotku. Može se dogoditi da se osoba nakon neurofeedback tretmana osjeća umorno, odsutno, ošamućeno, uznemireno, napeto, razdražljivo, da ima poteškoća sa spavanjem, dobije glavobolju, tikove i smijanje koje nije situaciono adekvatno. U većini slučajeva ove nuspojave prođu u kratkom vremenu nakon treninga. U slučaju da se pojave određene nuspojave roditelj ili sam korisnik tretmana treba obavijestiti terapeuta o istima kako bi se mogao modificirati protokol ili frekvencija treninga s čime se eliminiraju nuspojave.

Kod kojih stanja i poremećaja se neurofeedback koristi?
Pozitivni učinci NFB-a su zabilježeni kod poremećaja iz autističnog spektra, ADHD-a hiperaktivnosti, odnosno poremećaja pažnje i koncentracije, Touretteovog sindroma, poteškoća u učenju, epilepsije, poremećaja u ponašanju, agresivnosti, cerebralne paralize, poremećaja spavanja, anksioznosti, depresije, kroničnog umora, kronične boli, migrena, ozljeda glave, moždanog udara, ovisnosti o lijekovima i drogama, socijalne fobije, napadaja panike, bipolarnog poremećaja, shizofrenije, PTSP-a, Alzheimerovog sindroma, općenito demencije i drugih problema s pamćenjem, stresa.

Da li neurofeedback liječi?
Ukoliko su simptomi koje se pokušava tretirati vezani uz disregulaciju mozga NFB je zaista učinkovit. Neurofeedback potiče mozak da uči nove stvar, a s time stvara red u kaotičnim moždanim funkcijama te potiče mozak da stalno koriste i razvija novostečene sposobnosti.
U slučaju degenerativnih oboljenja poput Parkinsonove bolesti, demencije, ozljeda CNS-a ili poremećaja autističnog spektra učinak NFB-a nije toliko snažan. U takvim slučajima tretman treba biti intenzivan i dugotrajan.
Otežavajuće okolnostima mogu biti alergijske reakcije, intolerancija na hranu, probavne teškoće, nepravilna prehrana također mogu utjecati na slabije rezultate tretmana. Dijete koje živi u uvjetima lošem/nezdravom okruženju ili je pod konstantnim fizičkim i/ili psihičkim stresom imat će poteškoća u vraćanju normalnih funkcija mozga.